Active και Intelligent Packaging: Τι είναι και ποια τα πλεονεκτήματα τους

Active και Intelligent packaging, 2 τάσεις στην επαγγελματική συσκευασία που ακόμη και σήμερα δεν έχουν βρει καθολική αποδοχή, παρά τα σημαντικά πλεονεκτήματα που προσφέρουν.

Η συσκευασία τροφίμων αναλαμβάνει τον ρόλο της συντήρησης των τροφίμων, επομένως και της παράτασης της διάρκειας ζωής αυτών, ενώ παράλληλα διασφαλίζει την υψηλότερη ποιότητα και ασφάλεια κατά την διαδικασία της παραγωγής και της αποθήκευσης.

Μία έξυπνη συσκευασία τροφίμων αναπτύσσει περαιτέρω τις λειτουργίες των παραδοσιακών συσκευασιών, εισάγοντας τη δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης της ποιότητας των τροφίμων σε όλη την αλυσίδα παραγωγής, ώστε να αξιολογείται και να μειώνεται η έξαρση των ασθενειών, η σπατάλη τροφίμων, ενώ παράλληλα προωθεί την αποτελεσματικότερη ενημέρωση των καταναλωτών.

Για αυτό το σκοπό, τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί καινοτ΄όμα συστήματα συσκευασίας που στοχεύουν στην βελτίωση του τελικού προϊόντος:

Active packaging (Ενεργή συσκευασία)

Active και Intelligent Packaging

Η ενεργή συσκευασία αλληλεπιδρά με το περιεχόμενο ενός προϊόντος για να βελτιώσει την ποιότητα ή τη διάρκεια ζωής του κατά την αποθήκευση. Αυτού του είδους οι συσκευασίες απελευθερώνουν ορισμένες ουσίες στη συσκευασία του προϊόντος ή στο άμεσο περιβάλλον της. Το φιλτράρισμα του φωτός, του οξυγόνου και του αιθυλενίου μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την διάρκεια ζωής των προϊόντων κατά την αποθήκευση του. Στις ενεργές συσκευασίες, ο ενεργός παράγοντας μπορεί να ενσωματωθεί στη συσκευασία ή να προστεθεί ξεχωριστά.

Ένα καλό παράδειγμα ενεργής συσκευασίας είναι η συσκευασία μιας μπύρας σε ένα πλαστικό μπουκάλι. Η πλαστική φιάλη περιέχει συνήθως έναν απορροφητή οξυγόνου στο βιδωτό πώμα που παρατείνει τη διάρκεια ζωής της μπύρας από τρία έως έξι χρόνια.

Intelligent packaging (Έξυπνη συσκευασία)

intelligent-packaging

Έξυπνη συσκευασία θεωρείται η συσκευασία που παρακολουθεί την κατάσταση ενός προϊόντος, καταγράφει και παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα του προϊόντος κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση. Αυτός ο τύπος συσκευασίας χρησιμοποιεί λειτουργίες επικοινωνίας για τη βελτίωση των αποφάσεων που λαμβάνει η επιχείρηση για τη βελτίωση της ποιότητας, της διάρκειας ζωής στο ράφι και της συνολικής ασφάλειας του προϊόντος.

Μια έξυπνη συσκευασία μπορεί να εκτελεί λειτουργίες όπως η ανίχνευση, η καταγραφή και η παροχή σημαντικών πληροφοριών σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση του προϊόντος. Για να κάνουν χρήση αυτής της συσκευασίας, οι επιχειρήσεις πρέπει να το απαραίτητο τεχνολογικό hardware που θα συλλέγει δείκτες όπως ο χρόνος, η θερμοκρασία, ποιοτικά χαρακτηριστικά ωρίμανσης, σύστασης αέρα κτλ.

Η τεχνολογία αυτή μας επιτρέπει να εκτελούμε διάφορες λειτουργίες σε μια συσκευασία προϊόντος ακόμα και από απόσταση. Για παράδειγμα, θα μπορούμε να αλλάξουμε το επίπεδο οξυγόνου σε ένα προϊόν χωρίς απαραίτητα να έχουμε το προϊόν στα χέρια μας.

Μια μορφή έξυπνης συσκευασίας μπορεί να θεωρηθεί και η ύπαρξη QR codes, οι οποίοι μπορούν να μεταφέρουν σημαντικές πληροφορίες στους καταναλωτές

Τα πλεονεκτήματα των έξυπνων συσκευασιών

Α) Βοηθάνε τους καταναλωτές να λάβουν καλύτερη πληροφόρηση

Τα QR codes που συμπεριλαμβάνονται στην συσκευασία βοηθάνε τους καταναλωτές να λάβουν σημαντικές πληροφορίες γύρω από το προϊόν που μόλις αγόρασαν. Βρισκόμαστε στο επίκεντρο της μετάβασης σε μια κοινωνία με οικολογικό πυρήνα και οι καταναλωτές θέλουν να ξέρουν τον αντίκτυπο που έχει το εκάστοτε προϊόν στο περιβάλλον.

intelligent-packaging

Με αυτόν τον τρόπο οι επιχειρήσεις μπορούν να προσφέρουν πληροφορίες σχετικά με την προέλευση, τις διατροφικές αξίες, τις διατροφικές ανησυχίες κ.λπ. στον καταναλωτή με τρόπο άμεσο και διαδραστικό.

Β) Αναβαθμίζουν τον ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων

Η ποιότητα των προϊόντων μιας εταιρείας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αναγνωρισιμότητα και την αποδοχή της. Η πρωταρχική ανησυχία των eCommerce εταιρειών είναι το πως θα αυξήσουν την διάρκεια ζωής των προϊόντων τους, ενώ παράλληλα ενισχύουν και την αισθητική απήχηση των συσκευασιών τους.

intelligent-packaging

Αυτή ακριβώς είναι και η καινοτομία των active & intelligent packaging. Ενισχύουν όχι μόνο το design της συσκευασίας ενός προϊόντος αλλά προσθέτουν ενεργά συστατικά που βελτιώνουν την ποιότητα και τον κύκλο ζωής ενός προϊόντος.

Μείωση ρύπων και βέλτιστη διαχείριση πόρων

Η βέλτιστη διαχείριση πόρων, σε συνδυασμό με τον περιορισμό των αποβλήτων παίζει καθοριστικό ρόλο στην βιωσιμότητα κάθε επιχείρησης.

intelligent-packaging
Η υιοθέτηση των έξυπνων συσκευασιών μεγιστοποιεί την αποτελεσματικότητα της γραμμής παραγωγής των επιχειρήσεων. Ως επακόλουθο αυτής, εξαλείφεται το έξτρα κόστος που προκύπτει από την διαχείριση των απορριμμάτων και οι ίδιοι αυτοί πόροι μπορούν να επενδυθούν στρατηγικά σε άλλους τομείς.

Πολύ σημαντικό προτέρημα είναι και η μείωση των επιβλαβών επιπτώσεων ορισμένων υλικών συσκευασίας στο περιβάλλον. Οι έξυπνες συσκευασίες είναι κατεξοχήν βιώσιμες και οικολογικές επιλογές, οι οποίες βασίζονται σε «πράσινες ύλες».

 

Ψάχνετε για μοναδικές προτάσεις συσκευασίας και κουτιών δώρου που θα έχουν το κάτι παραπάνω αυτή τη γιορτινή Πασχαλινή περίοδο? Διαβάστε τις προτάσεις μας εδώ!